Hoe wordt de huurprijsrem geïmplementeerd?

Sinds 1.6.2015 is er de zogenaamde Mietpreisbremse in Duitsland. Maar wat vertraagt ​​precies de huurprijzen? En heeft het de eerste paar maanden sinds de introductie ervan gewerkt? Enerzijds is deze nog niet landelijk geïmplementeerd, anderzijds moet nog worden besloten of de toepassing in de praktijk daadwerkelijk volledig effectief zal zijn.

Het idee van een huurprijsrem

Omdat de huurprijzen in stedelijke gebieden de laatste jaren in sommige gevallen explosief zijn gestegen, moet volgens de polis een huurprijsrem worden gebruikt. Dit voorkomt dat, bijvoorbeeld wanneer een nieuwe huurder binnenkomt, de huur volledig vrij kan worden ingesteld. Een verhoging kan nu alleen worden gemaakt tot een limiet die niet hoger ligt dan 110 procent van de lokale huur. Hogere huren zijn niet toegestaan.

De uitzonderingen op de regel

Een hele reeks uitzonderingen zorgt ervoor dat de geplande effecten van de huurprijsrem worden verminderd. Het al dan niet aangetast zijn van de nieuwe verordening wordt in een oogopslag getoond door Lexware. Daar krijgt u ook een gratis e-book met verdere details.
De regeling is in eerste instantie alleen van toepassing op woningen. Het is niet van toepassing op de huur of huur van commerciële panden. Leases die werden afgewikkeld voordat de rem werd geïntroduceerd, worden niet beïnvloed. Bestaande huurprijzen hoeven niet te worden gewijzigd. Zelfs als de laatste huur al boven de toegestane 10 procent lag, kunnen nieuwe huurcontracten worden afgesloten voor dezelfde prijs en hoeven ze niet naar beneden bijgesteld te worden.

De huurprijsrem is ook niet van toepassing op gerenoveerde en nieuwe gebouwen. Nieuwe gebouwen omvatten alle gebouwen die voor het eerst na 1.10.2014 werden bewoond. In het geval van renovaties moeten deze werken zo uitgebreid zijn dat ze ten minste een derde kosten van wat een vergelijkbaar nieuw gebouw zou hebben gekost. De huurrem geldt alleen in steden met woningnood, die werden bepaald door de bevoegde federale staten en niet door het hele land.

Implementatie tot nu toe

Allereerst had de huurprijsrem precies het tegenovergestelde van zijn werkelijke doel. In de maanden voorafgaand aan de introductie verhoogde ongeveer de helft van alle Duitse particuliere huisbazen hun huren - vooral in München en Düsseldorf. Tot nu toe is de geografische spreiding in Beieren bijvoorbeeld vergelijkbaar met een lappendeken. In de ene gemeenschap is dit het volgende niet. Dit creëert oneerlijke ongelijkheden.

Uit de eerste ervaringen is gebleken dat veel verhuurders zich niet aan de huurprijsrem houden en dat het voor huurders niet zo gemakkelijk is om dit op vrije voeten te krijgen. Bovendien, vooral in de getroffen steden, is het gebrek aan huisvesting zo hoog dat men blij is zelfs een flat te hebben gevonden. Daarom zijn velen bang om de verhuurder vast te pinnen op het bedrag van de huur.

Toekomstige ontwikkelingen

Prognoses geven aan dat vastgoedeigenaren in de toekomst zullen afzien van kleine verbouwingen, om het later allemaal later te doen en vervolgens de huren zonder beperkingen te verhogen. De bepaling van de lokale huurindex is problematisch en zal waarschijnlijk nog steeds voor geschillen zorgen. Met soortgelijke regelingen in het verleden in Spanje en de VS bestaat er ook bezorgdheid dat bestaande woningen steeds ongelijker worden, dat meer mensen dakloos worden en gezinnen met kinderen in een kleiner gebied zullen moeten wonen. Een uitschakeling van het woningtekort in sommige steden is niet in zicht op de huurprijsrem.

Deel met vrienden

Laat je reactie achter